Câu chuyện của một người ngoại quốc tại Nhật Bản: Bưu điện và 38 yên

 Đây là câu chuyện của một người ngoại quốc sinh sống tại Nhật Bản. Tên anh có thể là Phillip (tôi đoán vậy). Câu chuyện kể về bưu điện và 38 yên tiền thối. Câu chuyện như sau:
 
Anh (nhân vật chính của câu chuyện) đến một bưu điện mà anh ít khi lui tới để mua vài phong bì để gửi đồ ra nước ngoài. Nhưng sau khi mua, anh đã quên không lấy 38 yên tiền thừa. Thực ra mà nói thì 38 yên không phải là con số lớn, nó chỉ gần bằng 8.000 đồng Việt Nam thôi. Thế nhưng phía bưu điện đã không để mọi chuyện trôi qua đơn giản như vậy. Một tuần sau đó, anh nhận được cuộc điện thoại từ bưu điện để thông báo về 38 yên tiền thừa hôm nọ và nói rằng sẽ giữ cho đến khi anh lấy lại. "Làm cách nào mà họ biết số điện thoại của mình?" Thì ra bưu điện đã chờ 1 tuần để lấy địa chỉ gửi về từ món hàng anh gửi. Và anh đã đến bưu điện nhận lại tiền. 
 
 
Một nữ nhân viên tốt bụng đứng sau quầy tính tiền đã đưa phong bì chứa 38 yên cho anh và xin lỗi chân thành vì đã làm phiền trong lúc anh ở nhà. Vâng, họ làm tất cả chỉ vì 38 yên. Chính tôi đây, trước đây đã rất ấn tượng với dịch vụ của Nhật Bản cũng phải thán phục trước hành động này.
 
Posted in Tiếng Việt 2 days, 22 hours ago

Comments (2)

  • Lin
  • Yuu-sama
No login