Team GunBound

Information

  • Public
  • February 20, 2017 - November 30, 2017 ((GMT+07:00) Bangkok)
  • Server 03, không tính đồ, vì server k đổi gió, bắn k vui
  • Gunbound World (View Map)
  •   Kính mời #Lin#Cừu tham gia sự kiện này. Và nếu có thể thì mong sẽ có 3-5 bạn nữa vào chia 2 team bắn cho vui ^^.
     
    There are no new feeds to view at this time.