Visual Novel Creator

Information

  • Public (anyone can view and join)
  • Tập hợp những con người yêu thích việc sáng tạo Visual Novel, từ những người viết truyện, đến những họa sĩ chuyên vẽ hình cho visual novel, hay thậm chí những người đang nuôi mộng viết một bộ Visual Novel cho riêng mình. Tất cả mọi người đều được đón chào!

Recent Activities